Post vacacional: la pedagogia feminista/ Post vacacional: la pedagogía feminista

Aquest és un text inesperat i escrit, com sempre, al tren i sense corrector però amb la ment una mica més clara d’haver fet una mica de repòs. Sorgeix, vaja com molts, dels debats a les xarxes socials i, vaja, que la qüestió és que val més la pena allargar-se una mica.

pissarra

El tema és el de la pedagogia feminista i no és una qüestió gens fàcil, al menys per a mi, ja que amaga moltes quimeres. Quan parlem de fer pedagogia ens sembla, en general, per a totes les lluites, molt encertat a totes. Però ens sembla molt positiva, sobretot, quan parlem d’organitzar-nos com a subjectes de lluita. O sigui, la pedagogia de subjecte de lluita a subjecte de lluita per a que cada cop siguem més, més organitzades i més conscients. Òbviament en aquest punt cal anar amb compte i no ratllar el paternalisme de pensar que com que hem llegit uns textos o practiquem unes lluites som la llum al final del túnel. Això seria i és, perquè si ens mirem segur que veurem que ho fem sovint, tractar la gent d’idiota i construir aquesta mena de relacions de poder simbòliques que són la base per a reproduir relacions verticals. Però vaja que en resum així mal fet, la pedagogia seria una bona estratègia i un bon fons, bon contingut i bones formes. D’acord. Jo per exemple considero essencial i molt pedagògic fer tallers sobre com saber dir que no o sobre com definir “violències de gènere”, tallers només de dones en els que les dones definim que ens passa i com responem. També considero essencial i molt pedagògic fer campanyes en les que es mostri recolzament a, per exemple, treballadores i treballadors del sector del comerç o restauració. Potser hi ha eines que tenen a l’abast per a lluitar pels seus drets i no ho sabem com jo tampoc ho sabia. Això és genial i de fet considero que és la feina d’acció directa més antiga i més efectiva i propera. Gastar energia i sola de sabata, parlar amb qui no és al nostre espai de confort, explicar però escoltar (aplicat als dos exemples) etc. O sigui el que els clàssics anarquistes definien com a estratègia anarquista: difondre, explicar, desenvolupar.

Però. El gran però. Que passa amb la pedagogia cap a qui no és el principal subjecte de lluita i amb això, ja que parlem de feminisme, em refereixo a qui no ha de ser a primera fila definint opressions, estratègies o respostes perquè no patim de la mateixa manera l’heteropatriarcal. Aaaamigxxxsss. Aquí ve la cosa que tiba la corda. 

Essent sincera, quan vaig començar a militar (ja en fa anys ostres) era molt d’explicar. I encara explico molt, sinó a que ve tanta xapa escrita. Però m’ha anat passant que amb el pas del temps se m’ha fet una muntanya molt gran ocupar-me de mi i d’organitzar-me amb altres dones, sanar-me/nos de la porqueria que ens tiren a sobre cada dia, i a la vegada ocupar-me dels homes mentre novament a la vegada he hagut de viure i veure les negligències i els abusos de molts (i no és agradable dir molts) d’ells. Resulta mentalment i emocional molt esgotador. I a més molt sovint ha acabat restant forces al propi camí de grups feministes. I sabeu què? És que és etern. Fa anys i panys que expliquem. I oi que és mooolt pesat haver de repetir les coses un i altre cop? Per a nosaltres també, sobretot quan del que parlem és de que ens els nostres espais, que haurien de ser de molta seguretat (més segur que altres espais poc segurs com la feina o el món en general), no trobem tal seguretat. Més enllà encara. És terrible, i això és una de les bases per entendre les VdG, la lluita quan estem parlant de relacions de confiança (en les que el mecanisme de la dominació és més pervers i escapar d’ella és més complex) i de temes tant dolorosos com els cossos, les emocions etc. Això cal pensar-ho bé. No és i no ha de ser bonic ni heroic en aquestes condicions haver d’escollir entre les meves ferides i ganes d’organitzar-me i o la necessitat (lògica) de saber o debatre.

Però. Un altre però, el gran però. El debat que puguem tenir sobre quin nivell de pedagogia hem de tenir amb els companys de lluita i les ganes que puguem tenir de debatre o explicar van acompanyades de molt. I és que no partim del mateix lloc. Amb això no només vull dir que no patim igual aquest sistema de merda. Que també i és quelcom que s’hauria de tractar de comprendre molt i molt. Amb això el que vull dir és que les nostres quotidianitats dins (també fora però això ens és més fàcil d’assumir) dels MMSS són desgraciadament diferents. Dic desgraciadament perquè el nostre dia a dia sou vosaltres també i no un sistema abstracte i contra el que pot ser emocionalment, conceptualment i mentalment menys complex en atacar. No és bonic ni fàcil ni just estar 24 hores del dia lluitant. I encara menys just és que se’ns demani que ho fem des d’un punt que, agradi o no, és un estereotip patriarcal: la paciència, la comprensió, l’explicació, la pedagogia. No és just sobretot perquè crec que som conscients que no s’ha fet ni s’està fent una feina antipatriarcal en espais mixtes i, parlant clar, per part de molts homes militants. I no es fa la feina per falta de ganes, perquè és que fa molts anys que parlem del tema. Molts. Llavors, penso que el fet de mirar la qüestió des de postures diferents ens porta a debatre i enfilar-nos: no és una bona d’afrontar la cosa fent el que sempre es fa amb nosaltres, que seria carregar-nos amb la responsabilitat de les nostres coses i les dels altres. Aquest és el nus del debat. Responsabilitzar-se encara que no resulti confortable. Però no carregar-nos de tot a nosaltres, tant d’ensenyar com de les conseqüències de no fer-ho. Sabem que en aquest tema, i en molts altres, pensar que no som el sistema ens fa anar malament. Val. Doncs treballar-ho implica responsabilitzar-se del que cada un pot estar fent o ometent. I no sempre resulta trencador, de fet no ho és pas, per difícil que se’ns faci, tenir un paper passiu: el que ve a ser  un “ensenya’m” etern.

Òbviament hi ha menys generalitats de les que estic utilitzant. Si qui tens al davant no envaeix l’espai, escolta o s’informa etc, no fa mal explicar o tenir debats. Però tot el dit anteriorment resulta crucial quan les nostres quotidianitats poden ser i són patriarcals dins els nostres espais. No en faré enumeracions però mencionaré allò que fa una mica de sang: com es gestionen i s’han gestionat els casos de VdG dins els MMSS? Fatal i ho sabem. Doncs no és ni anecdòtic ni perquè sí. I això ens empapa, no s’oblida perquè no es tanca. És impossible oblidar el suport zero o el trencament de la imatge d’estar en un espai de confi que ara resulta que ja no ho és. Per tant poc a poc amb les demandes. No estem en el mateix punt.

No som els bons. No podem partir de que som els bons perquè llavors la caguem. La cosa és que volem fer les coses millor.

Malauradament he de parar aquí. En breu la segona part…en la que suposo que parlaré de la nostra ira i de l’imaginari social al voltant d’aquesta. Va!

Mireia Redondo Prat

……

Este texto es inesperado, escrito como siempre en el tren y sin corrector pero con la mente algo más clara después de haber descansado un poco. Surje, en fin como muchos otros, de los debates en las redes sociales y la cuestión valdria al pena que se alargase más.

pissarra

El tema es el de la pedagogía feminista y no es una cuestión nada fácil para mí ya que esconde muchas quimeras. Cuando hablamos de hacer pedagogía nos parece, en general, para todas las luchas, algo muy acertado. Pero nos parece muy positiva sobre todo cuando hablamos de organizarnos como sujetos de lucha. O sea, la pedagogía de sujeto de lucha a sujeto de lucha para que cada vez seamos más, más organizadas y más conscientes. Obviamente en este punto hay que ir con mucho cuidado para no rallar el paternalismo al pensar  que con que hemos leído muchos textos o con que practicamos unas luchas concretas, somos la luz al final del túnel. Esto sería y es, porque si nos paramos a mirar seguro que lo hacemos muchas veces, tratar a la gente de idiota. Construir este tipo de relaciones de poder simbólicas es poner la base de la reproducción de las relaciones verticales. Pero vaya, en resumen, que la pedagogía sería una buena estrategia y un buen fondo, un buen contenido y una buena forma.

De acuerdo. YO, por ejemplo considero esencial y muy pedagógico hacer talleres sobre cómo saber decir que no o sobre cómo definir “violencias de género”, talleres solo de mujeres en les que las mujeres definimos lo que nos pasa y cómo respondemos. También considero esencial y muy pedagógico hacer campañas en las que se muestre apoyo a, por ejemplo, trabajadores y trabajadoras del sector de hostelería o comercio. A lo mejor hay herramientas que tiene a su alcance para luchar por sus condiciones de trabajo que no saben que existen, igual que yo tampoco lo sabía. Esto es genial y de hecho lo considero la tarea de acción directa más antigua y más efectiva y cercana. Gastar energía y la suela de los zapatos, hablar con quien no está dentro de nuestro espacio de confort, explicar pero escuchar (aplicado a los dos ejemplos) etc. O sea lo que los clásicos anarquistas definían como estrategia anarquista: difundir, explicar, desarrollar.

Pero. El gran pero. Que pasa con la pedagogía hacia quien no es el principal sujeto de lucha y con esto, ya que hablamos de feminismo, me refiero a quien no tiene que estar en la primera fila definiendo las opresiones, estrategias o respuestas porque no sufrimos de la misma manera el heteropatriarcado. Aaaaamigxxxss, Aquí viene el asunto peludo.

Siendo sincera cuando empecé a militar (hace unos añitos ya) explicaba mucho. Bueno y aun explico mucho, si no a qué viene tanta chapa escrita. Pero me ha ido pasando que con el paso del tiempo de me ha hecho un mundo el ocuparme de mi y organizarme con otras mujeres, sanarme/nos de la mierda que nos tiran encima cada día, y a la vez ocuparme de los hombres mientras, nuevamente, a la vez, he tenido que vivir y ver las negligencias y abusos de muchos de ellos (y no resulta agradable decirlo). Resulta mentalmente y emocionalmente muy agotador. Y además muchas veces se le ha acabado restando fuerza al caminito de los grupos feministas. ¿Y sabéis que? Es que es eterno. Hace años ya que lo explicamos. Y ¿verdad que resulta muy pesado tener que repetir las cosas una y otra vez? Pues para nosotras también, sobre todo cuando de lo que hablamos es de que en nuestros espacios, que deberían de ser de mucha seguridad (más seguros que otros espacios poco seguros como el trabajo o el mundo en general), no encontramos tal seguridad. Más aún. Es terrible, y ésta es una de las bases para entender las VdG, la lucha cuando estamos hablando de relaciones de confianza (en las que el mecanismo de dominación es más perverso y escapar de ella es más complejo) y de temas tan dolorosos como los cuerpos, las emociones etc. Hay que pensar mucho en ello. No es ni tiene que ser bonito o heroico, en estas condiciones, tener que escoger entre mis heridas y ganas de organizarme o la necesidad de saber y debatir.

Pero. Otro pero, un gran pero. El debate que podamos tener sobre cuál es el nivel de pedagogía que tenemos que tener con los compañeros de lucha y las ganas que podamos tener de debatir o explicar van acompañados de mucho. Y es que no partimos del mismo lugar. Con eso solo quiero decir que sufrimos igual a este sistema de mierda. Que esto es algo que se debería de tratar y comprender muy mucho. Con esto lo que quiero decir  es que nuestras cotidianidades dentro (también fuera pero esto nos es más fácil de asumir) de los MMSS son desgraciadamente diferentes. Digo desgraciadamente porque nuestro día a día sois vosotros también y no un sistema abstracto contra el que puedes ser emocionalmente, conceptualmente y mentalmente menos complejo atacar. NO es bonito ni fácil ni justo estar 24 horas al día luchando. Y aun es menos justo que e nos pida que lo hagamos des de un punto que, guste o no, es un estereotipo patriarcal: la paciencia, la comprensión, La explicación, la pedagogía. No es justo porque creo que somos conscientes que no se ha hecho ni se hace una tarea antipatriacal en los espacios mixtos y, hablando claro, por parte de muchos hombres militantes. Y no se hace por falta de ganas, porque del tema llevamos hablando años. Muchos. Entonces pienso que el hecho de mirar el tema des de posturas diferentes nos lleva a debatir y a enroques: no es una buena manera de enfocar la cosa haciendo lo que siempre se hace con nosotras, que es cargarnos con la responsabilidad de lo nuestro y de lo vuestro. Este es el nudo real del debate. El responsabilizarse aunque no resulte confortable. Pero no nos carguéis con todo a nosotras: las de enseñar y las que las consecuencias de no enseñar. Sabemos que en este tema, como en muchos otros, pensar que no somos sistema nos hace ir mal. Ok. Pues trabajar eso implica responsabilizarse de lo que cada uno puede estar haciendo u omitiendo. Y no resulta nada rompedor, por mucho que nos escueza, tener un papel pasivo: lo que viene a ser un “enséñame” eterno.

Naturalmente hay menos generalidades de las que estoy utilizando. Si quien tienes delante no invade espacio, escucha, se informa etc no duele tener debates o explicar. Pero todo lo dicho antes resulta crucial cuando nuestras cotidianidades pueden ser y son patriarcales en nuestros espacios. No haré enumeraciones pero mencionaré aquello que hace un poco de daño: como se gestionan y se han gestionado los casos de VdG dentro de los MMSS? Fatal y lo sabemos. Pues no es ni anecdótico ni porque sí. Esto nos empapa y no se olvida porque no se cierra. Es imposible olvidar el apoyo cero o el destrozarse la idea de que un supuesto espacio de confianza, que ya no lo es. Por lo tanto, poco a poco con las demandas. No estamos en el mismo punto.

No somos los buenos y buenas. No podemos partir de ahí porque entonces la cagamos. Queremos que la cosa vaya mejor.

Tengo que parar aquí. En breve la segunda parte…en la que supongo que hablaré de nuestra ira y del imaginario social alrededor de ésta. ¡Va!

Mireia Redondo Prat

Anuncis