“No vindrà ningú”/”No vendrá nadie”

Sento que no he deixat anar prou llast i que em cal buidar encara, sobretot per fer lloc a una motxilla que augura de nou viatges fantàstics.

I aquesta setmana se m’han remogut records. Que, ostres, com couen encara.

Recordo la primera vegada que ell, que era company de militància i també parella, em va dir: “no vindrà ningú a ajudar-te”. Just feia poc que ja estava encaminada la causa que de manera conscient i solidària algunes havíem assumit. S’havia de fer campanya. Ell, no s’hi va implicar mai. Ell quan estàvem soles em deia que ho havíem fet molt malament. Que jo ho havia fet malament. Que m’havia deixat prendre el pèl. Que no m’apreciaven, simplement m’utilitzaven. Que qui em pensava que era assumint costos legals per a aquella gent. Que jo no era especial. Que jo era arrogant i que volia cridar l’atenció, no pas militar i ser solidària.

Això un dia.

I un altre.

I un altre.

Això sense deixar espai a preguntar-me pel meu estat. Mai.

ofegarse

Ningú vindrà a ajudar-te. La llàstima és que entre totes no ho vam fer bé. Però això no té més importància que l’aprenentatge. Però ell bé que es va reafirmar. Ningú et dóna suport.

Ningú vindrà a ajudar-te.

Totes teníem mil coses a fer. Totes, a més, estàvem recuperant-nos, refent-nos. Ell simplement em mirava fred i em repetia que malament ho havia fet, que poc havia pensat, que creguda era, i que ningú m’ajudaria. Que estava sola. Que estaria sola.

I ell ni tant sols va venir al judici. Ni em va trucar per saber què tal. Va arribar de treballar i va començar a parlar de les seves coses, que eren les importants.

Ell, ufà, gèlid, tens, satisfet de comprovar que jo ja nedava enmig d’oceans de solitud sense lloc on agafar-me, ni barca on descansar, ni rumb, ni repòs.

Ell. El militant. L’activista. El maltractador. El torturador.

Encara em queda una mica d’aquesta sensació de solitud atenalladora. Supura ara plena de pors. I em murmura…deixa anar llast. Deixa’l. Que algú vindrà a ajudar-te.

…………

Siento que no he dejado ir suficiente lastre y que aún tengo que vaciar, sobre todo para dejar sitio en esta mochila que augura de nuevo viajes fantásticos.

Y esta semana se me han removido recuerdos. Que, joder, como escuecen aun.

Recuerdo la primera vez que él, que era compañero de militancia y pareja, me dijo: “no vendrá nadie a ayudarte”. Hacía poco tiempo que ya estaba encaminada la causa que algunas habíamos asumido de manera consciente y solidaria. Teníamos que hacer campaña. Él nunca se implicó en ella. Él cuando estábamos solas me decía que lo habíamos hecho todo muy mal. Que yo lo había hecho mal. Que me había dejado tomar el pelo. Que no me apreciaban, simplemente me utilizaban. Que quien me creía que era asumiendo costes legales para esa gente. Que yo no era especial. Que yo era arrogante y quería llamar la atención, que no quería militar ni ser solidaria.

Esto, un día.

Y otro.

Y otro.

Esto sin dejar un espacio para preguntarme por mi estado. Nunca.

ofegarse

Nadie vendrá a ayudarte. La lástima es que entre todas no lo hicimos bien. Pero esto no tiene más importancia ahora que el aprendizaje. Pero él se reafirmó. Nadie te apoyará.

Nadie vendrá a ayudarte.

Todas teníamos mil cosas por hacer. Todas, además, nos estábamos rehaciendo. Nos estábamos recuperando. Él simplemente me miraba frío y me repetía lo mal que lo había hecho, lo poco que había pensado, lo creída que era, y que nadie me ayudaría. Que estaría sola. Que estaba sola.

Y él ni siquiera vino al juicio. Ni me llamó para ver que tal. Llegó de trabajar y se puso a hablar de sus cosas, que eran las realmente importantes.

Él, ufano, gélido, tenso, satisfecho al comprobar que yo ya nadaba en océanos de soledad sin un sitio en que agarrarme, ni barco en el que descansar, ni rumbo, ni reposo.

Él. El militante. El activista. El maltratador. El torturador.

Aún me queda un poco de esa sensación de atenazadora soledad. Supura ahora llena de miedos. Y me murmura…suelta lastre. Suéltalo. Que alguien vendrá a ayudarte.

Doncs sí…/Pues sí…

Doncs sí. També tinc pensaments negatius. I molts no poden sortir. D’altres no en saben, o potser porten tant de temps amagats darrera la finestra, esperant que s’obri, que s’ofeguen.

cova

Sí. Encara em queda una mica d’aquella sensació aterradora de solitud. Sigui o no cert, tingui més o menys base, sigui quin sigui el detonant, de vegades, a dies, a hores, em sembla que estic sola. I tot fa por. I tot és cansat. I tancaria els ulls. I voldria aire, aigua, llum, silenci, carícies. Volaria….

Però sí. Fa lleig no estar sempre feliç i suau. Sobretot perquè sóc una dona, i com a tal se’m suposa una resistència sobrehumana, un humor etern, un afecte sempre brollant. I jo faig vaga de positivisme forçat infinit, perquè vull estar una mica a les fosques.

Sí. A les fosques, per a transitar tranquil·la, sense pressions, per aquestes sensacions tan poc valorades. A les fosques. Una mica. En silenci. Una mica sola. Una mica amb mi.

I què? Al cap i a la fi en aquest món, a part de dir-nos que les dones hem d’aguantar, tampoc ens ensenyen a parlar d’aquestes emocions. I no se’n pot parlar. I doncs, al menys, hi vull transitar.

……..

Pues sí. También tengo pensamientos negativos. Y muchos no pueden salir. Otros no saben hacerlo, o a lo mejor llevan tanto tiempo escondidos tras las ventanas, esperando que se abran, que se ahogan.

cova

Sí. Aun me queda un poco de esa sensación aterradora de soledad. Sea cierto o no, tenga más o menos base, sea cual sea el detonante, a veces, a días, a horas, me parece que estoy sola. Y todo da miedo. Y todo es cansado. Y cerraría los ojos. Y querría aire, agua, luz, silencio, caricias. Volaría…

Pero sí. Queda feo no estar siempre feliz y suave. Sobre todo porque soy mujer y se me supone una resistencia sobrehumana, un humor eterno, un afecto que siempre emana. Y yo hago huelga de positivismo forzado infinito, porque quiero estar un poco a oscuras.

Sí. A oscuras para transitar tranquila, sin presiones, por estas sensaciones tan poco valoradas. A oscuras. Un poco. En silencio. Un poco sola. Un poco conmigo.

Y qué? Al fin y al cabo en este mundo, a parte de decirnos a las mujeres que tenemos que aguantar, no nos enseñan a hablar de estas emociones. Y no se puede hablar de ellas. Y al menos, quiero transitar por ellas.