Monstres/Monstruos

​Tinc fantasmes. Que no em deixen. Un formigueig a la panxa. Un pes sota els ulls.

Demano atenció. O potser és que la necessito. Per la que he estat donant. Pels límits que no he establert. Per la corrent que emporta. Perquè necessito un espai de confiança on dir què sento. Perquè sóc impacient o pacient, ara no ho sé. Per la por a l’abandó i al rebuig.
Tinc plorera. Perquè les expectatives són verinoses i destrossen. Perquè no sé com treure-me-les del cap. Perquè sembla que venen i van. Perquè feia massa temps que no escrivia per a mi i pels meus monstres.

monstre

Perquè tinc l’ala tocada. Perquè necessito i no sé si és massa. No sé si demano poc o massa. No sé si demanar. Perquè em fa mal mirar-me. Perquè és més fàcil mirar l’altre. Perquè hauria de deixar de pensar.
Vull unes vacances i calma. I no puc. I em fa ràbia no tenir sempre empenta. I em fa ràbia no poder-me ocupar de mi. I em fa ràbia que no sigui tot més fàcil.
Vull tantes coses que no arriben. Tantes que no puc demanar ni exigir. Tinc tant poca força que resisteixo i camino poquet a poquet. I vull volar per sobre de tot. Tancar els ulls. Respirar. Perquè l’afecte és una tasca titànica. Perquè la pràctica és duríssima. Perquè el món és implacable.

………..

Tengo fantasmas. Que no me dejan. Un hormigueo en la barriga. Un peso bajo los ojos.

Pido atención. O a lo mejor es que la necesito. Por la que he estado dando. Por los límites que no he establecido. Por la corriente que se me lleva. Porque necesito un espacio de confianza en el que decir cómo me siento. Porque soy impaciente o paciente, ahora no lo sé. Por el miedo al abandono y al rechazo.

Tengo llorera. Porque las expectativas son venenosas y destrozan. Porque no sé cómo sacármelas de la cabeza. Porque parece que vienen y van. Porque hacía tiempo que no escrivía para mí y mis monstruos.

 

monstre

 

Porque tengo el ala tocada. Porque necesito y no sé si es demasiado. No sé si pido poco o mucho. No sé si pedir. Porque me duele mirarme. Porque es más fácil mirar al otro. Porque tendría que dejar de pensar.

Quiero unas vacaciones y calma. Y no puedo. Y me da rabia no tener siempre energía. Y me da rabia no poder ocuparme de mí. Y me da rabia que no sea todo más fácil.

Quiero tantas cosas que no llegan. Tantas que no puedo pedir ni exigir. Tengo tan poca fuerza que resisto y camino poquito a poquito.  Y quiero volar por encima de todo. Cerrar los ojos. Respirar. Porque el afecto es una tarea titánica. Porque la práctica es durísima. Porque el mundo es implacable.