Debats del 8M d’enguany, 2017/ Debates del 8M de este año 2017

Aquest any pel Dia Internacional de la Dona Treballadora vam organitzar activitats diverses. Dues d’elles van ser dos cinefòrums: el primer va ser un passi amb debat posterior de documental Cuidado resbala i el segon va ser el passi de la pel·lícula Pago Justo de la que hi va haver debat informal. Trobo interessant apuntar quatre coses dels debats i converses posteriors per saber en quin punt estem i què hem de treballar.

mujersuperwoman

Jo personalment i molt sincerament he d’agrair la sinceritat i les ganes de participar en el debat dels companys i companyes, de voler i saber posar el dit a la nafra sense generar drames. O sigui en resum, la voluntat de voler afrontar el debat des d’un lloc que no és a la defensiva i que vol reflexionar i avançar. I tela marinera les coses que van sortir, sobretot a la primera sessió (segur que oblido moltes però vosaltres ja les recordareu, ja).

No vull fer una sinopsi del documental Cuidado resbala perquè l’ideal seria que el veiéssiu, el que sí que diré, per a que entengueu el context del debat, és que parla del treball de la llar, tant del remunerat (i les dones treballadores de la llar organitzades) com del no remunerat. Coses que van sortir després de veure el documental (que jo pensava que seria menys traumàtic que el passi del monòleg No solo duelen los golpes, i resulta que no):

1. Crida l’atenció la Cadena Global de Cures. Perquè? Doncs perquè com les tasques de la llar i de cures no es consideren treball i no entren en els factors a tenir en compte per a explicar l’economia, el funcionament de famílies i parelles i les relacions de poder, mai s’havia pensat en que les conseqüències de que ni els homes, ni les empreses ni els estats es responsabilitzin de les tasques de llar quan les dones sí que entren al mercat laboral són que altres dones d’altres indrets són les que fan aquestes tasques. En els països occidentals, per exemple, o bé les dones tenen una jornada inacabable ja que a part de treballar fora de casa són les que encara assumeixen el treball de casa i de cures, o bé si hi ha prou diners es contracta una altra dona generalment d’un altre país que al seu torn està deixant les “seves” tasques de la llar (no remunerades) que seran realitzades generalment per una altra dona (àvia, tieta). Es miri com es miri és una tasca de dones.

2. A partir d’aquí el debat va força sol. Les tasques de la llar les fem en major part les dones. En un moment del documental diu molt encertadament que aquestes tasques no es poden deixar de fer i que són les que ens mantenen. Menjar, la higiene, la organització de la vida, l’educar, l’escoltar, l’afecte etc són en resum les tasques de cura i a la majoria de les cases són unidireccionals, les fem les dones. I la cosa és que no es poden deixar de fer, són supervivència. Però no són importants (tindrà alguna cosa a veure això amb el fet que deia el documental que tradicionalment les tasques de llar estaven relacionades amb esclavitud i presos de guerra fins que a l’edat de la “raó” s’oficialitza que és tasca de dones exclusivament?). Deia que són tasques no considerades importants si no, no seriem on som. 

3. Tot el que fan els homes és l’important, o sigui el que es fa fora de la llar és l’important i és el que es paga i és el que compta. Això es tradueix en que a les cases/relacions/llars/famílies només és important el treball i el sou de l’home. Però el tema és molt més profund: només és important que ell descansi, que ell tingui temps d’oci, que ell tingui temps per a desenvolupar-se com a persona, que ell no hagi de ser atabalat, que ell tingui temps de militar etc. Els homes estan al centre i només importen ells, i mentre ells no fan esforços per a assumir les tasques del espais on viuen és la persona que tenen al costat qui ho ha de fer. Per molt que no ho faci sempre amb plena dedicació, al final ho ha de fer ella perquè cal menjar, estar netes etc. Com que al final ho acaba fent ella, és ella la qui acaba tenint menys descans, menys temps, menys relax i menys de tot perquè ell no ho fa. I a sobre si se li reclama a ell que ho faci, el més normal és que s’enfadi, s’agobii, i utilitzi mecanismes com el xantatge emocional per a no fer-ho o fer notar que no ho vol fer. No ho vol fer perquè creu que no li correspon.

4. Creu que la persona que té al costat hi és simplement per a fer-li de puntal per a que ell pugui fer les seves coses. I això tal com es va dir al debat és comportar-se com un patró. També dins els ambients militants. “No te’n refiïs d’un super militant perquè darrera d’ell el més probable és que hi hagi una dona explotada”.  Abans de continuar vull aclarir que la major part del que estic escrivint i el que escriuré va ser explicat per homes militants. Aquesta frase i els exemples que vindran ara també. He demanat permís per a plasmar-ho. I suposem que tot això servirà d’alguna cosa.

5. Surten a la llum experiències concretes i és quelcom que anima al debat perquè el treu de la generalització i de la concepció errònia de que “jo com que milito no sóc masclista i si no faig les feines de casa no és per masclista sinó per falta de temps”. Els companys militants ens expliquen que ells mateixos en etapes super militants no feien absolutament a casa i que era quelcom que ho feien les seves parelles dones. Afirmen que consideraven que tant la seva feina, com el seu temps com la seva militància era l’important i que ni se’ls passava pel cap que havien de fer la feina. Ni tant sols ho consideraven. I que si se’ls reclamava se sentien malament. Expliquen també que eren incapaços de pensar en cuidar amb coses bàsiques a qui els cuidava cada dia. O sigui que ni pensaven en fer-li un sopar decent si és que ells arribaven abans. Per a ells en el seu espai de convivència les tasques no eren importants. Els resulta ridícul vist amb perspectiva com lluitaven molt dins el lloc de treball, per exemple, però eren incapaços de netejar la seva pròpia porqueria i li carregaven tot a les companyes sense ni tant sols pensar.

6. Surt com van der educats: no els van ensenyar a fer les coses però a les seves germanes sí. Mentre les germanes (i mares) feien les tasques ells sortien amb els amics. Però tots i totes destaquem que és una explicació però no ha de servir d’excusa ja que a militar, per exemple, normalment tampoc te n’ensenyen a casa i bé que es fa. Però encara més enllà, van viure com els grans lluitadors i sindicalistes on treballaven lluitaven molt a la feina però no movien un dit a casa, per tant es servien del treball diari de les seves companyes per a poder militar, i després “les treien” els diumenges. Aquests és una altra: quants militants volen compensar el no fer res a casa i el no ser-hi mai regalant un detall o “traient” la dona a passejar els caps de setmana? Quants se senten molestos quan la companya és militant o és “peleona” a casa? I quants li tanquen la porta a la dona al fet de conèixer l’anarcosindicalisme perquè ja els va bé que la dona no hi sigui? El model “normal” de militant és el que no es dedica a la casa i a les cures, l’afecte i el respecte a la parella perquè no ho considera ni important ni cosa seva. Apareix la mamitis o la figura de l’home-nen mimat que busca que la seva parella sigui la seva mare/infermera/cuinera/netejadora etc i que només veu l’explotació i sobreesforç que fa la seva mare però no veu el que passa a casa seva perquè simplement reprodueix comportaments. 

7. Els companys comenten que quan han estat solters i havent estat vivint prèviament amb dones (mare, germana, parella) que eren les que feien les tasques  han hagut de passar per estar “coberts de merda” per a aprendre a fer les coses (“almenys no vam trucar a la mama”) i per adonar-se de com s’havien estat comportant. D’altres comenten que estan aprenent a fer certes tasques ara que viuen en parella. I també comenten que encara en alguns moments depèn de amb qui estiguin no diuen que dediquen el dissabte a fregar en comptes de a repartir pamflets a la fàbrica perquè es riurien d’ells, cosa que resulta dramàtica.
Què ens fa pensar tot això? Quants us sentiu identificats amb el que es va dir?

A quants us remou i us fa enfadar llegir això? Perquè?

Repartiment  del treball i de la riquesa? Quin treball i quina riquesa? 

Exercir el poder corromp? Quin poder?

…………………………

Este año por el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras organizamos diversos actos. Dos de ellos fueron dos cinefórum: el primero fue un pase con debate posterior sobre el documental Cuidado resbala y el segundo fue el pase de la película Pago Justo de la cual hubo debate informal. Creo que es interesante apuntar cuatro cosillas de los debates y conversaciones posteriores para saber en qué punto estamos y qué debemos trabajar.

mujersuperwoman

Yo personalmente y muy sinceramente tengo que agradecer la sinceridad y las ganas de participar en el debate de los compañeros y compañeras, y de querer y saber meter el dedo en la llaga sin generar dramas. O sea, en resumen, la voluntad de querer afrontar el debate desde un lugar que no es el de ponerse a la defensiva y que quiere reflexionar y avanzar. Y tela marinera con las cosas que salieron, sobretodo en la primera sesión (seguro que me olvido de muchas).

No quiero hacer una sinopsis del documental Cuidado resbala porque lo ideal sería que lo vieseis, lo que sí que diré, para que entendáis el contexto del debate, es que habla del trabajo del hogar, el remunerado (y de las mujeres organizadas) y el no remunerado.

Cosas que salieron después de ver el documental (que yo pensaba que sería menos traumático que el pase de No solo duelen los golpes y resulta que fue igual de traumático):

1.- Llamó la atención la Cadena Global de Cuidados. ¿Por qué? Pues porque con que las tareas del hogar no son consideradas trabajo y no entran en los factores a tener en cuenta a explicar en economía, el funcionamiento de las unidades familiares, el de las parejas y el de las relaciones de poder, nunca se había pensado en lo siguiente:  las consecuencias de que ni los hombres, ni las empresas, ni los estados se responsabilicen de las tareas de cuidados cuando las mujeres de occidente entran en el mercado laboral son que las mujeres de otras latitudes (colonizadas) son las que asumen estas tareas. En los países occidentales, por ejemplo, o bien las mujeres tienen una jornada inacabable de trabajo y que realizan las tareas de cuidados además de trabajar fuera de casa, o bien se paga a otra mujer, generalmente procedente de otros lugares, que a su vez está dejando las tareas de cuidados que ella realizaba en manos, generalmente de otra mujer (abuela, tía, hermana…). Se mire como se mire, las tareas de cuidados y del hogar son tareas asignadas a mujeres.

2.- A partir de aquí el debate va solo. Las tareas del hogar las hacemos mayoritariamente las mujeres. En un momento del documental dicen, muy acertadamente, que son tareas que no se pueden dejar de hacer y que son las que nos mantienen. Comer, beber, la higiene, la organización de la vida, educar, escuchar, el afecto, etc. Son tareas de cuidados y en la mayoría de las casas son unidireccionales, las hacemos las mujeres. Y la cosa es que no las podemos dejar de hacer, son supervivencia. Pero no resultan importantes ( ¿tendrá que ver con el hecho, que decía el documental, que tradicionalmente las tareas del hogar las realizaban esclavos y presos de guerra hasta que en la edad de la razón se asignan a las mujeres de manera exclusiva?). Decía que son tareas no consideradas importantes, sino no estaríamos en el punto en el que estamos.

3.-Todo lo que hacen los hombres es importante, o sea que lo que se hace fuera del hogar es importante y es lo que se paga y lo que cuenta. Esto se traduce en que en las casas/relaciones/hogares/familias solo importa el trabajo y el sueldo del hombre. Pero el tema es mucho más profundo: solo es importante que él descanse, que él tenga tiempo de ocio, que él tenga tiempo para desarrollarse como persona, que él no tenga que ser molestado, que él tenga tiempo de militar, etc. Los hombres están ene l centro y solamente importan ellos, y mientras ellos no hacen esfuerzos para asumir las tareas de los espacios que habitan le toca hacerlas a la persona que tiene al lado. Por mucho que ella no lo haga con plena dedicación, da igual, a l final tiene que ser ella la que lo haga porque hay de comer y hay que estar mínimamente limpias. Con que al final lo hace ella, ella es la que acaba teniendo menos descanso, menos tiempo, menos relax y menos todo porque él no lo hace. Y encima si se le reclama al señor que lo haga resulta habitual que se enfade, se agobie y utilice mecanismos como el chantaje emocional para no hacer nada o para hacer notar que no lo quiere hacer. Y no lo quiere hacer porque cree que no le corresponde hacerlo.

4.- Cree que la persona que tiene al lado está simplemente para hacerle de puntal, para que él pueda hacer sus cosas. Y esto tal y como se dijo en el debate es comportarse como un patrón. También dentro de los ambientes militantes. “No te fíes de un super militante porque tras él lo más probable es que haya una mujer explotada”. Antes de continuar quiero aclarar que la mayor parte de lo que estoy escribiendo y de lo que escribiré fue explicado por hombres militantes. Esta frase y otros ejemplos también. He pedido permiso para plasmarlo y suponemos que esto servirá de algo.

5.- Salen a la luz experiencias concretas y es algo que anima el debate porque nos saca de la generalización y de la concepción errónea de que “yo con que milito no soy machista y si no hago las tareas de casa no es por machismo sino por falta de tiempo”. Los compañeros militantes nos cuentanb que ellos mismos en etapas super militantes no hacían absolutamente nada en casa y que lo cargaban a sus compañeras mujeres. Afirman que consideraban que tanto su trabajo como su tiempo de militancia eran lo importante y que ni se les pasaba por la cabeza que tenían que hacer tareas de casa. Ni lo consideraban. Y que si se les reclamaba se sentían mal. Explican también que eran incapaces de pensar en cuidar con cosas básicas a quien les cuidaba cada día. O sea que ni pensaban en hacerles una cena decente si ellos llegaban antes. Para ellos en su espacio de convivencia las tareas no eran importantes. Les resulta ridículo visto en perspectiva como luchaban tanto en sus puestos de trabajo por ejemplo, pero lo incapaces que eran de limpiar su propia porquería. Y como se lo cargaban a sus compañeras sin siquiera pensar.

6.- Sale a la luz la educación: no les enseñaron a hacer las cosas pero a sus hermanas sí. Mientras las hermanas (y  madres) hacían las tareas ellos salían con os amigos. Pero todas y todos destacamos que eso es una explicación per no debe servir de excusa ya que a militar normalmente tampoco te enseñan en casa y bien que lo hacen. Pero vamos más allá, explican cómo vivieron que los grandes luchadores sindicalistas luchaban mucho en el trabajo pero no movían un dedo en casa, por lo tanto se servían del trabajo de sus compañeras para poder militar a gusto. Y después las “sacaban” los domingos. Este tema también sale: ¡cuántos militantes quieren compensar el hecho de no hacer nada en casa y el no estar ahí regalando un detalle o sacando la mujer a pasear! ¡Cuantos se sienten molestos cuando la compañera es  muy militante o es “peleona” en casa! ¡Cuántos cierran la puerta a que la compañera conozca el anarquismo porque ya les va bien que no lo sepa! El modelo “normal” de super militante es el que no se dedica a las tareas de cuidados, al afecto y el respeto a la pareja porque no lo considera ni importante ni cosa suya. Aparece la “mamitis” o la figura del hombre-niño mimado que busca en su pareja su madre/enfermera/cocinera/limpiadora etc. Y que solo ve explotación y sobreesfuerzo en su madre pero no ve lo que pasa en su propia casa porque simplemente reproduce comportamientos.

7.- Los compañeros comentan que cuando han estado solteros, y previamente han estado viviendo con mujeres (madre, hermana, pareja) que eran las que hacían las tareas del hogar, han tenido que estar cubiertos de mierda (textual) para aprender a hacer las cosas (“al menos no llamaron a la mami”) y para darse cuento de cómo se habían estado comportando. Otros comentan que están aprendiendo a hacer las tareas ahora que viven en pareja. Y también cuentan que aun ahora, depende de con quien están, no dicen que dedican el sábado a fregar en vez de salir a repartir panfletos por la fábrica porque se reirían de ellos, cosa que resulta dramática.

¿Qué nos hace pensar todo esto? ¿Cuántos os sentís identificados con esto que se dijo?

¿A cuántos os remueve y os enfada leer esto? ¿Por qué?

¿Reparto del trabajo y de la riqueza? ¿Qué trabajo y que riqueza?

¿Ejercer el poder corrompe? ¿Qué poder?

I will survive (también castellano)

molles

No us ha passat mai que després d’estar molt de temps en estat de supervivència ja només us queda un fil d’energia?

No us ha passat mai que ni tant sols sabeu que fer-ne amb aquest fil per a no gastar-lo, per a no trencar-lo?

Al final no m’és gens afable aquesta èpica de la que es nodreix el mon (també el mon militant) en la que tot és resistir i aguantar. De vegades en aquest resistir en la vida, en amar, en lluitar, hi ha una simple perpetuació de l’estat de les coses. De vegades en aquest aguantar se’t van trencant les fibres de la pell.

La supervivència, l’anar tirant per no parar, l’anar fent estoicament fins arribar al cim no sempre comporta victòria. De vegades hi arribes estellada.

I com baixo estellada? El com. El com es sobreviu marca la fita i marca el repòs.

Si no fos tan tossuda potser ja seria sota l’aigua, però la més cabuda de totes necessita treves, i calma, i les roses que acompanyen un pa que no sempre t’ajuda a empassar-te la vida ni t’omple la panxa de somriures. Les molles en la vida, en tot els camps no alimenten, no són prou.

El coratge no és tirar. No. No us enganyeu. El coratge té a veure amb estimar i no amb èpiques barates. Amb pensar que construeix i cuidar-ho. El coratge són les roses. I les roses no són supervivència rasa, són vivència, són aquí i són ara. Quan hi són.

Mireia Redondo Prat

…………………………

molles

¿No os ha pasado nunca que después de estar mucho tiempo en estado de supervivencia ya solo os queda un hilo de energía?

¿No os ha pasado nunca que ni siquiera sabéis que hacer con este hilo para no gastarlo, para no romperlo?

Al final no mo es afable esta épica de la que se nutre el mundo (también el mundo  militante) en la que todo es resistir y aguantar. A veces en este resistir en la vida, en amar, en luchar, hay una simple perpetuación del estado de las cosas. A veces en este aguantar se te van rompiendo las fibras de la piel.

La supervivencia, el ir tirando para no parar, el ir haciendo estoicamente hasta llegar a la cima no siempre comporta la victoria. A veces llegas rota.

Y ¿cómo bajo rota? El cómo. El cómo se sobrevive marca la meta y marca el reposo.

Si no fuera tan tozuda quizás ya estaría debajo del agua, pero hasta la más cabezona necesita treguas, y calma, y las rosas que acompañan a un pan que no siempre ayuda a tragarte la vida ni te llena la barriga de sonrisas. Las migas en la vida, en todos los campos, no alimentas, no bastan.

El coraje no es tirar. No. No os engañéis. El coraje tiene que ver con amar y no con épicas baratas. Con pensar que construir y cuidarlo. El coraje son las rosas. Y las rosas no son supervivencia rasa, son vivencia, son aquí y son ahora. Cuando están.

Mireia Redondo Prat