Documents per al debat, agressions/ Documentos para el debate, agresiones

Document en PDF (Propostes per afrontar col·lectivament les agressions)

a través de Propostes per afrontar col·lectivament les agressions — Federació Comarcal CGT Baix Penedès

 

IMG_1735_3_Autodefensa-feminista

 

A la Federació Comarcal hem fet un document per a debatre sobre la gestió d’agressions!

……………………

En la Federación Comarcal hemos hecho un documento sobre la gestión de agresiones! Está en catalán aunque hay algun párrafo en castellano, cuando podamos traducimos y lo colgamos en castellano!

Anuncis

Tot el que cal tenir en compte. Article a l’Espineta/ Todo lo que hay que tener en cuenta. Artículo en Espineta

Bon dia!

Us poso l’enllaç a l’últim número de l’Espineta amb Caragolins. Llegiu-lo tot eh! Però sapigueu que a les pàgines 5 i 6 hi ha una coseta que he escrit!

És una revista super reconamable! Formació, informació, debat!!!
https://issuu.com/espineta/docs/espineta_num33_catal___web

I aquí us el copio primer en català y després en castellà:

Tot el que cal tenir en compte

Fer un exercici de memòria històrica i social sempre resulta útil per diversos motius: per a recordar on ens hem deixat allò que hem perdut, per a rememorar el lloc d’on venim, per a saber si estem molt lluny d’aquest lloc, per a saber que no som excepcionals sinó que simplement seguim… I potser podríem seguir. Però anem poc a poc i parem, a veure si podem respondre els enigmes plantejats ara que s’acosta el 8 de març, Dia Internacional de les Dones Treballadores.

Mujeres mineras

On ens hem deixat allò que hem perdut?

A totes ens passa que perdem coses, perdem el nord, perdem la perspectiva o perdem de vista. Potser no totes pensem que hem perdut quelcom, diguem que jo sí que sento que alguna cosa se’ns ha caigut pel camí i he decidit quedar-me una mica als marges per a veure si ho trobo: on és aquella potència que movia centenars de milers de dones treballadores ( fabrils, domèstiques, mestresses de casa, cosidores, mineres…)? Quan parlem de les dones treballadores, parlem d’elles, amb elles o sobre elles? On ens hem deixat la senzillesa del ser carrer?

I és que hi ha una diferència entre sortir al carrer i ser carrer. Entre teoritzar o debatre sobre dones treballadores i ser-ho. Entre voler mobilitzar-les o ser-hi. Són punts de partida molt diferents. Quan hi ha manifestacions feministes o de dones als carrers, quantes som? Quines som?

Podria dir que ens perdem en discursos amb paraules estratosfèriques, o en debats interessants però de consum propi. Potser pensem que tenim molt a dir i molt poc a escoltar. Potser la nebulosa del terme classe mitjana i els seus costums ens han amarat també a nosaltres. Però també podria dir que el perill de donar per suposat que el feminisme és i ha de ser transversal és precisament diluir els principis del feminisme de classe, descafeïnar la lluita diària de les dones treballadores, usurpar l’espai d’aquestes i centrar forces en qüestions que se’ns venen com a primordials i potser no ho són tant.

Rememorem d’on venim…

Afirmar que el feminisme és i ha estat transversal és anhistòric i de fet una mirada acurada als moviments de dones dels segles XIX i XX ens deixarà ben clar que les dones treballadores ( incloses les mestresses de casa) anaven per  una banda i les dones de la mitja i alta burgesia i de classes altes per una altra. Sí que podem afirmar que dins d’aquesta separació d’espais polítics hi havia diverses maneres de relacionar-se. Si prenem l’exemple de les socialistes alemanyes o americanes podem veure una relació tàctica amb les dones sufragistes per a aconseguir la consecució de certs drets per a les dones, com el vot. La diferència entre socialistes i sufragistes és que les primeres veien el dret al vot o al divorci com uns drets més, com a vies per a viure en més igualtat sense perdre de vista la lluita de classes i la transformació social, i les sufragistes veien aquests drets com a objectius. No hi havia una gran proposta de canvi del sistema en el segon cas, sí que podien identificar problemes a solucionar, però mai es proposava per part seva un canvi estructural. Les dones anarquistes, per exemple, no van fer campanya pel dret al vot, de fet la feien per l’abstenció, i proposaven altres canvis. Si bé és cert que van col·laborar en alguns espais antifeixistes amb dones i organitzacions republicanes, el cert és que l’enfrontament de classe era evident entre les dones llibertàries i les dones burgeses.

No és fins als anys quaranta que es comença a parlar, amb les dictadures feixistes encara sobre la taula, a les esferes polítiques europees de les dones com a agent conservador de la pau social. D’aquesta manera el discurs que les dones de grups catòlics, de partits de dretes, d’organitzacions de classe burgesa, havien estat repetint als anys vint i trenta per a treure les dones obreres dels carrers quedava legitimat per les Nacions Unides. Es posava fre a dècades de moviments de dones organitzant vagues, soviets, ateneus, vagues rereguardes, sindicats de dones etc. I així començava a calar, sota el discurs de la por al retorn a la guerra i a la precarietat, això de que totes les dones hem de vetllar per la pau social, i de que totes patim el mateix, que totes som iguals, això de que parlar de classe és tòxic, és tabú, i és egoista.

Estem molt lluny d’aquest lloc?

Estem més a prop de seguir la corda a això de que el feminisme de classe és vell i egoista, és tòxic i agressiu, que no pas de la lluminosa potència de canvi que tenien les nostres avantpassades treballadores. Estem més a prop de vegades del paternalisme i del saló que del colze a colze i la senzillesa honesta.  Tenim eines per a oferir, per a acompanyar, per a encendre la guspira? Segur que sí, en tenim, tenim la capacitat per a afrontar l’assetjament sexual als centres de treball, crear maneres d’actuar cada cop més efectives i respondre cada cop millor. Tenim la capacitat per a capgirar el concepte de treball i parlar no només de l’escletxa salarial sinó de com ha de canviar la forma de treballar dins i fora de casa per a transformar la vida. Tenim la capacitat per a crear aquest acompanyament i aquesta resposta en casos d’agressions, en casos de desallotjaments, en casos d’acomiadaments. Però, ens falten potser dues passes per a apropar-nos al lloc on érem:

1.- Escollir bé les eines que volem utilitzar. Volem gastar energies en eines institucionals, fent del feminisme de classe un feminisme institucional, més de gestió i postura que de transformació real? O volem retornar a la recepta de tota la vida de les nostres àvies: l’acció directa, la de crear i afrontar? Escollir una o altra ens portarà de manera indefectible a teixir aliances ben diferents, i cada aliança portarà a llocs ben diferents, un d’ells ben ple de trampes. Jo apostaria per la segona, la de fer, aquesta tant perillosa.

2.- Tenir al cap que les eines que podem aportar són per a totes les dones treballadores, no són pas només per a nosaltres. Tenir clar que aportem i ens aporten. Partir d’altres postures comporta partir de la verticalitat i així parlem de dones treballadores en abstracte sense fer res pràctic. Hi ha un abisme entre pensar que tenim eines de curt termini i prou o pensar que aquestes tenen un potencial organitzatiu i revolucionari enorme. Organitzar-nos les dones treballadores, dependrà, en gran part, de la nostra predisposició de ser-hi i de les nostres ganes de qüestionar frases grandiloqüents i que bloquegen el moviment com la que diu que totes som iguals.

No som excepcionals…

Som nenes a espatlles de gegantes que de vegades confonem la nostra capacitat transformadora amb una mica d’aquella arrogància de renegar d’allò de les àvies que no és res més que la lluita de les dones de la classe treballadora. Busquem termes excepcionals pel que elles ja van fer i potser se’ns ha caigut de les butxaques. Què és tot el que hem de tenir en compte ara que es parla tant de feminismes? Una cosa: no descafeïnar la memòria i la lluita de classe de totes les que ens han precedit i les que vindran.

Mireia Redondo Prat, Federació Comarcal CGT del Baix Penedès

……………………….

Buenos días!

Os pongo el enlace al último número de Espineta amb Caragolins, Leedla toda eh! Pero que sepáis que en las páginas 5 y 6 hay algo que he escrito! Aquí os lo copio en castellano.

Es una revista super recomendable! Formación, información, debate!!

Todo lo que hay que tener en cuenta

Hacer un ejercicio de memoria histórica y social resulta útil por diversos motivos: para recordar donde nos hemos dejado aquello que hemos perdido, para rememorar el lugar del cual venimos, para saber si estamos muy lejos de ese lugar, para saber que no somos excepcionales sino que simplemente seguimos…Y a lo mejor podríamos continuar. Pero iremos poco a poco, paremos, a ver si podemos responder los enigmas planteados ahora que se acerca el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras.

 

Mujeres mineras

 

¿Dónde nos hemos dejado aquello que hemos perdido?

A todas nos pasa que perdemos cosas, perdemos el norte, perdemos la perspectiva o perdemos de vista. Pero no todas pensamos que hemos perdido algo, digamos que yo sí que siento que algo se nos ha caído por el camino y he decidido quedarme un poco en los márgenes para ver si lo encuentro: ¿dónde está aquella potencia que movía centenares de miles de mujeres trabajadoras (fabriles, domésticas, amas de casa, costureras, mineras…)? Cuando hablamos de las mujeres trabajadoras, ¿hablamos de ellas, con ellas o sobre ellas? ¿Dónde hemos dejado la sencillez de ser la calle?

Y es que hay una diferencia entre salir a la calle y ser calle. Entre teorizar o debatir sobre mujeres trabajadoras y serlo. Entre querer movilizarlas o estar ahí. Son puntos de partida muy distintos. Cuando hay manifestaciones feministas o de mujeres en las calles, ¿cuantas somos?  ¿Cuáles somos?

Podría decir que nos perdemos en discursos con palabras estratosféricas, o en debates interesantes pero de consumo propio.  Al o mejor pensamos que tenemos mucho que decir y muy poco que escuchar. A lo mejor la nebulosa del término clase media y sus costumbres nos han empapado también a nosotras. Pero también podría decir que el peligro de dar por supuesto que el feminismo es y debe ser transversal es precisamente diluir los principios del feminismo de clase, descafeinar la lucha diaria de las mujeres trabajadoras, usurpar el espacio de éstas y centrar fuerzas en cuestiones que se nos venden como primordiales y que quizás no lo sean.

Rememoremos de dónde  venimos…

Afirmar que el feminismo es y ha sido transversal es ahistórico y de hecho una mirada cuidadosa a los movimientos de  mujeres de los siglos XIX y XX nos dejará bien claro que las mujeres trabajadoras (incluidas las amas de casa) iban por un lado, y que las mujeres de la clase media y la alta burguesía y las clases poderosas por el otro. Sí que podemos afirmar que dentro de esta separación de espacios políticos había diversas maneras de relacionarse. Si tomamos el ejemplo de las socialistas alemanas o americanas podemos ver una relación táctica con las mujeres sufragistas para conseguir la consecución de ciertos derechos para las mujeres, por ejemplo el voto. La diferencia entre socialistas y sufragistas es que las primeras veían el derecho al voto o al divorcio como unos derechos más, como vías para vivir en más igualdad sin perder de vista la lucha de clases y por la transformación social, y las socialistas veían estos derechos como objetivos. No había una gran propuesta de cambio de sistema en el segundo caso, sí que podían identificar problemas a solucionar, pero nunca se proponía por su parte un cambio estructural. Las mujeres anarquistas, por ejemplo, no hicieron campaña por el derecho al voto, de hecho la hacían por la abstención, y proponían otros cambios. Si bien es cierto que colaboraron en algunos espacios antifascistas con mujeres y organizaciones republicanas, lo cierto es que el enfrentamiento de clase era evidente entre las mujeres libertarias y las burguesas.

No es hasta los años cuarenta que se empieza a hablar, con las dictaduras fascistas aun sobre la mesa, en las esferas políticas europeas de las mujeres como agente conservador de la paz social. De esta manera el discurso que las mujeres de grupos católicos, de partidos de derechas, de organizaciones de carácter burgués, habían estado repitiendo durante los años veinte y treinta para sacar a las mujeres obreras de las calles, quedaba legitimado por las Naciones Unidas. Se ponía freno a décadas de movimientos de mujeres organizando huelgas, soviets, ateneos, retaguardias, sindicatos de mujeres, etc. Y así empezaba a calar, bajo el discurso del miedo al retorno a la guerra y a la miseria, esto de que las mujeres debemos velar por la paz social, y de que todas sufrimos lo mismo porque todas somos iguales, y que eso de hablar de clase es tóxico, es tabú y es egoísta.

¿Estamos muy lejos de ese lugar?

Estamos más cerca de seguirle la corriente a esto de que el feminismo de clase es viejo y egoísta, tóxico y agresivo, que no de la luminosa potencia de cambio que tenían nuestras tatarabuelas trabajadoras. Estamos más cerca a veces del paternalismo y del salón que del codo a codo y la sencillez honesta. ¿Tenemos herramientas para ofrecer, para acompañar, para encender la mecha? Seguro que sí, tenemos, tenemos la capacidad de afrontar el acoso sexual en el trabajo, para crear nuevas maneras de actuar cada vez más efectivas y para responder mejor. Tenemos la capacidad de darle la vuelta al concepto del trabajo dentro y fuera de casa para transformar la vida. Tenemos la capacidad de crear este acompañar y esta respuesta en casos de agresiones, de desalojos, de despidos. Pero nos faltan quizás dos pasos para acercarnos al lugar que fuimos:

1.- Escoger bien las herramientas que queremos utilizar. ¿Queremos gastar energías en herramientas institucionales, haciendo del feminismo de clase un feminismo institucional, de gestión y de postura más que de transformación real? ¿O queremos volver a la receta de toda la vida de nuestras abuelas: la acción directa, la de crear y afrontar? Escoger una u otra nos llevará de manera indefectible a tejer alianzas distintas, y cada alianza llevará a lugares diferentes, uno de ellos lleno de trampas. Yo apostaría por la segunda, esa tan peligrosa.

2.- Tener en mente que las herramientas que podemos aportar son para todas las mujeres trabajadoras, no solo para nosotras. Tener claro que aportamos y nos aportan. Partir de otras posturas significa partir de la verticalidad y así hablamos de mujeres trabajadoras en abstracto sin hacer nada práctico. Hay un abismo entre pensar que tenemos herramientas de corto plazo y ya está o pensar que éstas tienen un potencial organizativo y revolucionario enorme. Organizarnos las mujeres trabajadoras dependerá, en gran parte, de nuestra predisposición de estar ahí y de nuestras ganas de cuestionar las frases grandilocuentes que bloquean el movimiento, como esa que dice que todas somos iguales.

No somos excepcionales…

Somos niñas a espaldas de gigantas que a veces confundimos nuestra capacidad transformadora con un poco de aquella arrogancia de renegar de lo de nuestras abuelas: la lucha de las mujeres de la clase trabajadora. Buscamos términos excepcionales para lo que ellas ya hicieron y que a lo mejor se nos ha caído de los bolsillos. ¿Qué es todo lo que tenemos que tener en cuenta ahora que se habla tanto de feminismos? Una sola cosa: no descafeinar la memoria y la lucha de clase de todas las que nos han precedido y de las que vendrán.

Mireia Redondo Prat, Federació Comarcal CGT del Baix Penedès

Monstres/Monstruos

​Tinc fantasmes. Que no em deixen. Un formigueig a la panxa. Un pes sota els ulls.

Demano atenció. O potser és que la necessito. Per la que he estat donant. Pels límits que no he establert. Per la corrent que emporta. Perquè necessito un espai de confiança on dir què sento. Perquè sóc impacient o pacient, ara no ho sé. Per la por a l’abandó i al rebuig.
Tinc plorera. Perquè les expectatives són verinoses i destrossen. Perquè no sé com treure-me-les del cap. Perquè sembla que venen i van. Perquè feia massa temps que no escrivia per a mi i pels meus monstres.

monstre

Perquè tinc l’ala tocada. Perquè necessito i no sé si és massa. No sé si demano poc o massa. No sé si demanar. Perquè em fa mal mirar-me. Perquè és més fàcil mirar l’altre. Perquè hauria de deixar de pensar.
Vull unes vacances i calma. I no puc. I em fa ràbia no tenir sempre empenta. I em fa ràbia no poder-me ocupar de mi. I em fa ràbia que no sigui tot més fàcil.
Vull tantes coses que no arriben. Tantes que no puc demanar ni exigir. Tinc tant poca força que resisteixo i camino poquet a poquet. I vull volar per sobre de tot. Tancar els ulls. Respirar. Perquè l’afecte és una tasca titànica. Perquè la pràctica és duríssima. Perquè el món és implacable.

………..

Tengo fantasmas. Que no me dejan. Un hormigueo en la barriga. Un peso bajo los ojos.

Pido atención. O a lo mejor es que la necesito. Por la que he estado dando. Por los límites que no he establecido. Por la corriente que se me lleva. Porque necesito un espacio de confianza en el que decir cómo me siento. Porque soy impaciente o paciente, ahora no lo sé. Por el miedo al abandono y al rechazo.

Tengo llorera. Porque las expectativas son venenosas y destrozan. Porque no sé cómo sacármelas de la cabeza. Porque parece que vienen y van. Porque hacía tiempo que no escrivía para mí y mis monstruos.

 

monstre

 

Porque tengo el ala tocada. Porque necesito y no sé si es demasiado. No sé si pido poco o mucho. No sé si pedir. Porque me duele mirarme. Porque es más fácil mirar al otro. Porque tendría que dejar de pensar.

Quiero unas vacaciones y calma. Y no puedo. Y me da rabia no tener siempre energía. Y me da rabia no poder ocuparme de mí. Y me da rabia que no sea todo más fácil.

Quiero tantas cosas que no llegan. Tantas que no puedo pedir ni exigir. Tengo tan poca fuerza que resisto y camino poquito a poquito.  Y quiero volar por encima de todo. Cerrar los ojos. Respirar. Porque el afecto es una tarea titánica. Porque la práctica es durísima. Porque el mundo es implacable.

“No vindrà ningú”/”No vendrá nadie”

Sento que no he deixat anar prou llast i que em cal buidar encara, sobretot per fer lloc a una motxilla que augura de nou viatges fantàstics.

I aquesta setmana se m’han remogut records. Que, ostres, com couen encara.

Recordo la primera vegada que ell, que era company de militància i també parella, em va dir: “no vindrà ningú a ajudar-te”. Just feia poc que ja estava encaminada la causa que de manera conscient i solidària algunes havíem assumit. S’havia de fer campanya. Ell, no s’hi va implicar mai. Ell quan estàvem soles em deia que ho havíem fet molt malament. Que jo ho havia fet malament. Que m’havia deixat prendre el pèl. Que no m’apreciaven, simplement m’utilitzaven. Que qui em pensava que era assumint costos legals per a aquella gent. Que jo no era especial. Que jo era arrogant i que volia cridar l’atenció, no pas militar i ser solidària.

Això un dia.

I un altre.

I un altre.

Això sense deixar espai a preguntar-me pel meu estat. Mai.

ofegarse

Ningú vindrà a ajudar-te. La llàstima és que entre totes no ho vam fer bé. Però això no té més importància que l’aprenentatge. Però ell bé que es va reafirmar. Ningú et dóna suport.

Ningú vindrà a ajudar-te.

Totes teníem mil coses a fer. Totes, a més, estàvem recuperant-nos, refent-nos. Ell simplement em mirava fred i em repetia que malament ho havia fet, que poc havia pensat, que creguda era, i que ningú m’ajudaria. Que estava sola. Que estaria sola.

I ell ni tant sols va venir al judici. Ni em va trucar per saber què tal. Va arribar de treballar i va començar a parlar de les seves coses, que eren les importants.

Ell, ufà, gèlid, tens, satisfet de comprovar que jo ja nedava enmig d’oceans de solitud sense lloc on agafar-me, ni barca on descansar, ni rumb, ni repòs.

Ell. El militant. L’activista. El maltractador. El torturador.

Encara em queda una mica d’aquesta sensació de solitud atenalladora. Supura ara plena de pors. I em murmura…deixa anar llast. Deixa’l. Que algú vindrà a ajudar-te.

…………

Siento que no he dejado ir suficiente lastre y que aún tengo que vaciar, sobre todo para dejar sitio en esta mochila que augura de nuevo viajes fantásticos.

Y esta semana se me han removido recuerdos. Que, joder, como escuecen aun.

Recuerdo la primera vez que él, que era compañero de militancia y pareja, me dijo: “no vendrá nadie a ayudarte”. Hacía poco tiempo que ya estaba encaminada la causa que algunas habíamos asumido de manera consciente y solidaria. Teníamos que hacer campaña. Él nunca se implicó en ella. Él cuando estábamos solas me decía que lo habíamos hecho todo muy mal. Que yo lo había hecho mal. Que me había dejado tomar el pelo. Que no me apreciaban, simplemente me utilizaban. Que quien me creía que era asumiendo costes legales para esa gente. Que yo no era especial. Que yo era arrogante y quería llamar la atención, que no quería militar ni ser solidaria.

Esto, un día.

Y otro.

Y otro.

Esto sin dejar un espacio para preguntarme por mi estado. Nunca.

ofegarse

Nadie vendrá a ayudarte. La lástima es que entre todas no lo hicimos bien. Pero esto no tiene más importancia ahora que el aprendizaje. Pero él se reafirmó. Nadie te apoyará.

Nadie vendrá a ayudarte.

Todas teníamos mil cosas por hacer. Todas, además, nos estábamos rehaciendo. Nos estábamos recuperando. Él simplemente me miraba frío y me repetía lo mal que lo había hecho, lo poco que había pensado, lo creída que era, y que nadie me ayudaría. Que estaría sola. Que estaba sola.

Y él ni siquiera vino al juicio. Ni me llamó para ver que tal. Llegó de trabajar y se puso a hablar de sus cosas, que eran las realmente importantes.

Él, ufano, gélido, tenso, satisfecho al comprobar que yo ya nadaba en océanos de soledad sin un sitio en que agarrarme, ni barco en el que descansar, ni rumbo, ni reposo.

Él. El militante. El activista. El maltratador. El torturador.

Aún me queda un poco de esa sensación de atenazadora soledad. Supura ahora llena de miedos. Y me murmura…suelta lastre. Suéltalo. Que alguien vendrá a ayudarte.

Doncs sí…/Pues sí…

Doncs sí. També tinc pensaments negatius. I molts no poden sortir. D’altres no en saben, o potser porten tant de temps amagats darrera la finestra, esperant que s’obri, que s’ofeguen.

cova

Sí. Encara em queda una mica d’aquella sensació aterradora de solitud. Sigui o no cert, tingui més o menys base, sigui quin sigui el detonant, de vegades, a dies, a hores, em sembla que estic sola. I tot fa por. I tot és cansat. I tancaria els ulls. I voldria aire, aigua, llum, silenci, carícies. Volaria….

Però sí. Fa lleig no estar sempre feliç i suau. Sobretot perquè sóc una dona, i com a tal se’m suposa una resistència sobrehumana, un humor etern, un afecte sempre brollant. I jo faig vaga de positivisme forçat infinit, perquè vull estar una mica a les fosques.

Sí. A les fosques, per a transitar tranquil·la, sense pressions, per aquestes sensacions tan poc valorades. A les fosques. Una mica. En silenci. Una mica sola. Una mica amb mi.

I què? Al cap i a la fi en aquest món, a part de dir-nos que les dones hem d’aguantar, tampoc ens ensenyen a parlar d’aquestes emocions. I no se’n pot parlar. I doncs, al menys, hi vull transitar.

……..

Pues sí. También tengo pensamientos negativos. Y muchos no pueden salir. Otros no saben hacerlo, o a lo mejor llevan tanto tiempo escondidos tras las ventanas, esperando que se abran, que se ahogan.

cova

Sí. Aun me queda un poco de esa sensación aterradora de soledad. Sea cierto o no, tenga más o menos base, sea cual sea el detonante, a veces, a días, a horas, me parece que estoy sola. Y todo da miedo. Y todo es cansado. Y cerraría los ojos. Y querría aire, agua, luz, silencio, caricias. Volaría…

Pero sí. Queda feo no estar siempre feliz y suave. Sobre todo porque soy mujer y se me supone una resistencia sobrehumana, un humor eterno, un afecto que siempre emana. Y yo hago huelga de positivismo forzado infinito, porque quiero estar un poco a oscuras.

Sí. A oscuras para transitar tranquila, sin presiones, por estas sensaciones tan poco valoradas. A oscuras. Un poco. En silencio. Un poco sola. Un poco conmigo.

Y qué? Al fin y al cabo en este mundo, a parte de decirnos a las mujeres que tenemos que aguantar, no nos enseñan a hablar de estas emociones. Y no se puede hablar de ellas. Y al menos, quiero transitar por ellas.

Actes 25 de novembre al Baix Penedès — Federació Comarcal CGT Baix Penedès/ Actos 25 de Noviembre en el Baix Penedès

Actes 25 de novembre al Baix Penedès De cara al 25 de Novembre, Dia Internacional contra les Violències de Gènere, diversos col.lectiu vendrellencs hem organitzat una concentració el divendres 25 a les 19:30 a la Plaça Vella del Vendrell per a rebutjar i respondre entre totes al masclisme. En acabar, a les 20:00 […]

a través de Actes 25 de novembre al Baix Penedès — Federació Comarcal CGT Baix Penedès

Taller: Autodefensa feminista

El sábado 4 de junio en el marco de las Jornadas Feministas 2016 impartí un pequeño taller de autodefensa feminista.

Este no era un taller físico, quería hacer entre todas las asistentes algo más profundo que creo que fuimos capaces de conseguir. No desvelaré ni los ejercicios que hicimos ni parte del contenido ya que si queréis saber más…contactáis conmigo y lo hacemos! Lo que sí que voy a hacer es haceros cuatro líneas breves sobre la base de éste, cuatro líneas que comprometo a ir desarrollando por escrito más adelante, ahora que ya voy bajando ritmos…

tallerjf2016xbloc

Se trata de que entre todas definamos lo que nos pasa y como respondemos. ¿Por qué? Pues porque todo se nos ha dado definido. Se nos ha dicho qué es autodefensa, que es una agresión, que respuestas debemos dar las mujeres etc. Y una de las prácticas más alienantes que existen es que el opresor le diga a la oprimida como se tiene que definir, que marque los límites de lo que es una agresión y que le diga que respuestas está legitimada a dar. De la misma manera que la memoria histórica es una manera de hacer un camino de consciencia y referencial, el poder de definición también lo es: somos nosotras las que lo sufrimos, somos nosotras las que lo definimos. Y punto. Nos toca definir violencia, violencias, agresividad, agresión, violencia de género, violencia doméstica, autodefensa, defensa, autodefensa femenina, respuesta, autodefensa feminista etc. Y nosotras sabemos hacerlo, lo hacemos y lo vamos a hacer…y lo seguiremos haciendo. Nos reapropiamos de los conceptos y los significados que nos han robado, de los cuales nos han quitado la capacidad de definirlos, y así los han puesto en nuestra contra. La palabra es nuestra, pues.

Una vez definimos lo que nos pasa también hace falta ver si no hace falta la autodefensa feminista. Y quiero huir por un momento de los casos flagrantes en los que el conocimiento de llaves y maniobras físicas es genial. Sé que es genial aprender a golpear, pero vayamos por partes, lo físico lo podemos abordar pero… ¿qué pasa con las desautorizaciones diarias que vivimos en nuestros espacios de vida y de militancia? ¿Y con los chantajes emocionales? ¿Cuántas veces hemos oído que somos pesadas, que no nos están agrediendo, que exageramos, que precisamente eso que señalamos no es machismo, que ellos no se comportan como los reyes de la casa…y, en fin, un largo etcétera? ¿Cómo nos sentimos ante esto, somos capaces de reaccionar? No nos han educado, por acción o por omisión, en hablar de límites y en ponerlos, en hablar de decir no y de aceptarlo, en hablar de consentimiento, de que querer no es asfixiar, de que en casa no se implantan imposiciones, de que las cuotas y las mujeres coartada no son exactamente un cambio radical, no nos han hablado de las transformaciones cotidianas. Entonces, ¿es la autodefensa feminista solo algo físico, algo individual?

En este punto vale la pena recordar que el heteropatriarcado es estructura. Así, las violencias de género, las violencias ejercidas hacia las mujeres se dan porque simplemente se puede, porque están tan normalizadas y naturalizadas que no hace falta que sean justificadas. Así son brutales y sutiles. Erosionan. Y están en todas partes: fabricas, oficinas, colegios, instituciones, casas, organizaciones, movimientos sociales…Entonces, ¿Qué acción feminista no es autodefensa feminista? Llenemos pues este concepto de contenido político. Pienso que hay una línea clara que relaciona autodefensa feminista con acción directa, sororidad con apoyo mutuo, autogestión feminista con autogestión en general. Sí, partimos de rechazar cualquier relación de poder y eso implica luchar y cuidar-se, implica respuesta feminista en el puesto de trabajo, en casa, contra el fascismo, en nuestros espacios…

Aquí podemos empezar, y empezamos, dos debates. Uno sobre el uso de violencia. Ésta, como herramienta, no es exclusiva del machismo y de hecho, romper con que el machismo tenga el monopolio de su uso es brillante. El otro sobre como el machismo que encontramos en nuestros espacios hace que no sean seguros. Para nosotras un espacio seguro no es un espacio donde nos tutoran, donde nos digan lo que tenemos que hacer como feministas, donde ellos nos protejan de los malvados machistas que hay fuera. No.NO.NOOOO. Un espacio seguro es aquel en el que no tengamos que explicar porque un comportamiento machista es machismo. Un espacio seguro es un espacio en el que NO se cuestionan las respuestas a las agresiones sino las agresiones. Y podría seguir pero no, porque se podría hacer un artículo para cada punto y solo estoy señalando de manera superficial. No nos gusta que como el capitalismo fagocita conceptos de los movimientos sociales y los moldea para sacar beneficio y bloquear la lucha vaciando de contenido los conceptos fagocitados, se haga lo mismo con los conceptos feministas. La gracia de un concepto  es que no es una forma, no es un término para quedar bien ni una moda así guai. No. NO.NOOO. Decir “me haces sentir mal o agredido” cuando os estamos señalando vuestros machismos es retorcido. Decir “cuidémonos” y con eso querer evitar debates duros sobre violencias machistas en nuestros espacios de vida o de militancia es simplemente tener mucho morro. Los consensos mediocres a los que nos permitís llegar NO son cooperar y hacer pedagogía, son eso: conceptos mediocres basados en una relación de poder. Decir “mira cómo te pones” cuando nos ponemos flamencas después de que utilicéis estas tácticas es un deporte de riesgo.

Hablar de todo esto nos hace darnos cuenta de cómo de importante es la autodefensa feminista, de cómo va más allá de cuatro golpes o un par de casos anecdóticos.

Y ahora, pendiente de profundizar, ¿quién se anima a un taller?

Mireia Redondo Prat